İŞ GEZİLERİ

GRUPLARA ÖZEL

İŞ GEZİLERİ ARTIK DEVLET DESTEĞİ KAPSAMINDA
İhracat Amaçlı Bireysel İş Gezilerinde %70 Devlet Desteği
Toplu İl Gezilerinizde (min.10 firma) %50 ve %60 Devlet Desteği

T.C. Sanayi Ticaret Bakanlığı’na bağlı KOSGEB yeni destek yönetmeliğinde “minimum 10 firma olması durumunda ticari amaçla yapılan gezi masraflarının %50' sini firmalara destek niteliğinde geri ödemektedir” maddesi vardır. Bu amaçla söz konusu 10 firmanın aşağıdaki esaslara dayalı iş gezisi programını oluşturması gerekmektedir.
Geri ödemesiz devlet desteklerinden “Yurtdışı İş Gezisi” programının destek kapsamına alınabilmesi ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir.

A. Gezinin aşağıdaki 2 şartı sağlaması gerekmektedir.
1. Destek kapsamına alınacak "Yurt Dışı İş Gezisi Programı" aşağıdaki aktivitelerden en az ikisini içermelidir;
a. Meslek kuruluşu ile toplantı
b. İşletmeler ile ikili görüşeler,
c. Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler,
d. Yurt dışı fuar ziyareti.

2. Yurt Dışı İş Gezisi Programının KOSGEB tarafından destek kapsamına alınmasındaki kriterler ise şunlardır ;
a. Yurt Dışı İş Gezisi Programının düzenlenme gerekçesi,
b. Yurt Dışı İş Gezisi Programına katılacak işletmelerin faaliyet alanları ile Programın uyumlu olup olmadığı,
c. Yurt Dışı İş Gezisi Programı kapsamında yurt dışındaki işletmeler ve/veya kurumlardan alınan davet veya teyit yazısı,
d. Tercüme ve/veya rehberlik hizmetlerinin varlığı,
e. Yurt Dışı İş Gezisi Programını organizatör kuruluşun düzenlemesi halinde TÜRSAB tarafından yetkilendirilmiş A Grubu seyahat acentesi belgesine sahip olması.
f. Yurt Dışı İş Gezisi Programı kapsamında fuar ziyareti olması durumunda fuar başlangıç-bitiş tarihlerinin program tarihleri ile uyumlu olması.

B.Gezide Desteklenecek Giderler
1. Konaklama
2. Seyahat
3. Tercüme
4. Rehberlik
5. Fuara giriş