KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

KURUMSAL

 

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

 

Müşteri Odaklılık;

İş süreçlerimizin performansını, sorumluluk ve inisiyatif sahibi tavrımızı ve güvenirliğimizi koruyarak, istenilen müşteri memnuniyetini sağlarız. Böylelikle, tüm konuklarımız ve iş ortaklarımız için değer üretmeye devam ederiz.

Liderlik;
Yapılanı en iyi yaparak, daha önce denenmemiş olan fırsatlara da akıllıca yatırımlar yaparak lider tavrımızı sürdürürüz.

Değerlerimize bağlılık;
Tüm müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla iyi niyetli, adil ve karşılıklı değer üretme prensibine dayalı ilişkiler kurarız. İşimizle ilgili uluslararası etik ve hukuki kuralları gözetiriz. Toplum yararını ve gelecek kuşaklara yansıyacak olan sonuçları dikkate alarak davranırız. Dünyamızın ve ülkemizin doğal ve kültürel kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi, kendimize görev biliriz.

Küresel tecrübe;
Başarımızı sürdürmek ve hedeflerimize ulaşmak için, işini iyi bilen ve iyi yapan bir ekiple çalışırız. Bu nedenle çalışanlarımızın mesleki yeteneklerini geliştirmelerini teşvik eder ve onları uygun koşullar sunarak destekleriz.

Sürdürülebilir büyüme;
Kurulduğumuz günden bu yana birincil önceliğimiz, Anadolu'nun doğal ve kültürel mirasını korumak ve Türkiye'nin uluslararası marka değerini yükseltmek olmuştur. Bu nedenle sadece ülkemizin doğal ortamını, kültürel ve tarihi zenginliklerini korumayı, sahip olduğu değerleri ortaya çıkartmayı hedefleyen, sektörümüzün ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik prensiplerine uygun projelere imza atarız.