2019 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

HABERLER

             16 Mayıs 2019 tarihinde "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" ile "Mobbing" konusunda hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız "2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı" kapsamında; merkez birimlerimiz ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı  birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak, 16 Mayıs 2019 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Konferans Salonunda "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" ile "Mobbing" konularında Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Bayram COŞKUN  tarafından hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.