2019 YILI TURİZM TESİSLERİ BİRİM MALİYETLERİ

HABERLER

2634 sayılı "Turizmi Teşvik Kanunu" ve "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca turizm yatırımcılarından tahsil edilmesi gereken bedellerinin tespiti için yapılacak işlemlere esas olmak üzere, Bakanlığımızca turizm tesisleri için belirlenen 2019 yılı birim maliyetlerine ilişkin liste için tıklayınız.