HALKLA İLİŞKİLER VE PROTOKOL KURALLARI

HABERLER

                          23 Mayıs 2019 tarihinde "Halkla İlişkiler ve Protokol Kuralları" ile "Kurumsal Kimlik" konusunda hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız "2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı" kapsamında; merkez birimlerimiz ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı  birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak, 23 Mayıs 2019 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Yunus Emre Toplantı Salonunda Salonunda "Halkla İlişkiler ve Protokol Kuralları" ile "Kurumsal Kimlik"konularında Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Hasan TORLAK  tarafından hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.