İÇ KONTROL SİSTEMİ ÜZERİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM

HABERLER

                      "İç Kontrol Sistemi" konusunda hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.

Araştıırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce, 20 Mart 2019 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında Bakanlığımız   merkez birimlerimiz ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve bağlı  birimlerinde görev yapan personele yönelik olarak, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane Yunus Emre Toplantı Salonunda "İç Kontrol Sistemi" konusunda Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Gürkan BİRİ  tarafından hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.